Pensionärsföreningar If

Välkommen till Pensionärsföreningarna If

Här kan du som pensionär från If hitta uppgifter om Pensionärsföreningarna If i Sverige och deras aktiviteter.
För tillfället är Pensionärsföreningarna If Ost, If Väst samt If Norr bildade - se menyn till vänster för att navigera till respektive förening.

Pensionärsföreningen If Ost
Ny hemsida
Hemsidan för Pensionärsföreningen If Ost har flyttats till en ny hemsida https://medlem.ifpensionarsforening.se
Gamla hemsidan
Den gamla hemsidan för Pensionärsföreningen If Ost kan hittas här
https://www.ifpensionarsforening.se/pifost/pifost.html

Pensionärsföreningen If Ost

Pensionärsföreningen If Väst
Ny hemsida
Hemsidan för Pensionärsföreningen If Väst har flyttats till en ny hemsida
https://medlem.ifpensionarsforening.se
Gamla hemsidan
Den gamla hemsidan för Pensionärsföreningen If Väst kan hittas här
https://www.ifpensionarsforening.se/pifvast/pifvast.html

 

Pensionärsföreningen If Norr