Pensionärsföreningen If Norr

Årsmöten

Ordinarie årsmöte hålls senast under April månad året efter räkenskapsåret.
Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

Förutom ordinarie årsmöte kan extra föreningsmöte anordnas.

Årsmöte 2022

Pensionärsföreningens Årsmöte 2022 hålls Tisdag 12 April - se Program respektive
Årsmöte 2022 för handlingar till årsmötet.

Årsmöte 2021

Pensionärsföreningens Årsmöte 2021 hålls Onsdag 24 Mars som telefonmöte - se Program respektive
Årsmöte 2021 för handlingar till årsmötet.

Årsmöte 2020

Pensionärsföreningens Årsmöte 2020 som ursprungligen skulle ha hållits Onsdag 24 Mars har ställts in p g a Coronaviruset.
Ny tidpunkt är Fredag 28 Augusti - se Program respektive
Årsmöte 2020 för handlingar till årsmötet.

Årsmöte 2019

Pensionärsföreningens Årsmöte 2019 hölls Onsdag 20 Mars - se Program respektive
Årsmöte 2019 för handlingar till årsmötet.

Årsmöte 2018

Pensionärsföreningens Årsmöte 2018 hölls onsdag 21 Mars - se Program respektive
Årsmöte 2018 för handlingar till årsmötet.

Årsmöte 2017

Pensionärsföreningens konstituerande årsmöte hölls onsdag 26 April - se Årsmöte 2017 för handlingar till det konstituerande årsmötet.

Handlingar från tidigare årsmöten

Välj respektive årsmötesår nedan och klicka sedan på knappen Visa för att se handlingarna från valt årsmötesår.