Pensionärsföreningen If Norr

 

Om Pensionärsföreningen If Norr

   

Föreningen bildades den 26 April 2017 och har idag drygt 90 medlemmar, som alla har pensionerats från försäkringsbolaget If.

Föreningen har en bred programverksamhet med resor, besök och möten av olika slag då medlemmarna kan träffas, umgås och ha trevligt tillsammans.

Föreningen tar inte ut några medlemsavgifter från sina medlemmar.