Pensionärsföreningen If Norr

Kontakta oss

Besöksadress: Universitetsallén 2, Sundsvall
Postadress: Pensionärsföreningen If Norr
c/o Ulf Westin
Hulivägen 89
857 35 Sundsvall
E-postadress: norr@ifpensionarsforening.se
Hemsida: www.ifpensionarsforening.se
Ordförande: Ulf Westin
Mobil: 070-3485276
Webmaster: Tommy Backlund
webmaster@ifpensionarsforening.se

Adressändring - se tills vidare Mina kontaktuppgifter