Pensionärsföreningen If Norr

Medlemmar

 

If-anställd med pensionsavtal

Medlemmar är de som enligt tillämpliga pensionsavtal är berättigade till pension från If och som vid sina pensioneringar är anställda i If och som tjänstgjorde inom enheter inom Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarnas län.

Pensionär ansluts automatiskt till Pensionärsföreningen.

Medarbetare inom annan del av landet kan efter ansökan beviljas medlemskap av Styrelsen.

If-anställd med inkomstgaranti

If-anställd som slutar sin anställning i If med inkomstgaranti fram till ordinarie pensionsålder kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av Styrelsen.