Pensionärsföreningen If Norr

Mina kontaktuppgifter

Du blir automatiskt medlem i Pensionärsföreningen då du går i pension med de kontaktuppgifter som du då anger/angett.
Du måste dock själv därefter anmäla eventuella förändringar av dina kontaktuppgifter till föreningen.

Meddelande om förändringar av dina registrerade kontaktuppgifter kan du enkelt göra genom att ange dina nya kontaktuppgifter i e-post till Pensionärsföreningens e-postlåda norr@ifpensionarsforening.se , och att du då anger fullständiga kontaktuppgifter i form av

Observera!
Föreningen sänder helst ut information till medlemmarna via e-post, så vi är tacksamma om du anger en giltig och fungerande e-postadress och kontinuerligt kontrollerar din e-postlåda.